یک برگ کاغذ بردارید و در سمت راست آن مشخصات فرد دلخواهتان را بنویسید. لیستی از عادات و رفتارهای مطلوب فرد مورد نظرتان تهیه کنید. هر صفت و عادت پسندیده‌ای که در او می‌شناسید، روی کاغذ بیاورید. در سمت دیگربرگه فهرست عادات بد خود را بنویسید. در خود دقیق شده و تمامی عادات نامناسبتان را پیدا کنید.

حال به خودتان قول بدهید که هر کاری که لازم باشد برای تبدیل شدن به فرد سمت راست انجام خواهید داد. روزی یک بار لیستتان را بخوانید و تلاشهای خودتان را در راستای تحقق عادات جدید و حذف عادات بد، مورد بررسی قرار دهید. این کار را روزانه و با تعداد کم شروع کنید.لازم نیست خیلی بخودتان سخت بگیرید. بخاطر داشته باشید که سرانجام شیوه آهسته اما پیوسته اثر مرکب خود را بجا خواهد گذاشت.

پس از مدتی شما اتوماتیک‌وار در جهت ایجاد رفتارهای موردنظرتان پیش خواهید رفت. رمز موفقیت در این پروسه تعهد و استمرار روزانه است. بدین صورت پس از مدت کوتاهی شما خودبخود برای تبدیل شدن به فرد ایده‌ال مورد نظرتان تلاش خواهید کرد.