سخت‌ترین عادت همانی است که هنوز به شکل عادت درنیامده است.

دلیل اصلی شکست در ترک عادت اولویت نداشتن آن است.

تا وقتی که رفتاری به شکل عادت درنیامده آن را جار نزن.

عادات خوب و بد مثل کرونا مسری است. تاثیر محیط و اطرافیان را جدی بگیر.

 

عادتهای بد خود را شناسایی کن.

 

لیستی از عادت‌های خوبت تهیه کن.

تو می‌توانی رفتاری را به شکل عادت دربیاوری، تنها در صورتی که هزار بار آن را انجام داده باشی.

موفقیت درترک عادت به میزان دسترسی به محرک ها بستگی دارد.

رهایی از عادت بد خلاصی از بندی نامریی است.

در مسیر ترک عادت بازگشت تفننی باتلاقی پوشیده از گیاه و سبزه است.

دلیل علاقه نابجا به شخص نابجا نه زیبایی و جذابیت است و نه حتی عشق، بلکه تکرار بی‌شمار افکار مربوط به اوست.

بزرگترین نعمت بشر آسان‌سازی امور به لطف عادت‌هاست.

ترک عادت چون ساخت مسیر جدید زیرزمینی در سرزمین ناشناخته ترسناک، مهیج و آموزنده است.

تغییر عادت نیاز به سیم‌کشی جدید مغز با تکرار و تمرین دارد.

از میان صدها روش تغییر رفتار تنها یکی شانس بقا و پیروزی دارد و آن موثرترین و تکرارپذیر‌ترین آن هاست.

طول مدت تمرکز بر تغییر عادت بد با ماندگاری آن نسبت مستقیم دارد.

 

نقاط ضعف عادت‌های بد خود را با نوشتن روی کاغذ پیدا کن.

 

هر عادت نازه‌ای همچون نوزادی نیازمند توجه و رسیدگی است.

دقایق تکراری را بارها صرف رفتاری تکراری اما مفید کن.

عادت بدبینی، قویترین سلاح مغز در برابر تغییرات سازنده است.

عادت‌های خوبت را تشویق کن. بدها خودشان خوب می‌شـوند.

 

هیچ جادویی در کار نیست. عادات بد یا خوب یک شبه ظهور نمی‌کنند یا غیب نمی‌شوند.

به یاد داشته باش مغز تنبل‌ترین عضو بدنت است. او از ترک عادت بیزار است. آرام آرام او را متقاعد کن.

کشف رفتارهای مناسب شخصیت و زمان خودت برگ برنده توست.

بیشتر ساعتهای روزت را به بروز عادتهایت صرف می‎‌کنی. کیفیت زندگیت به نوع آن ها بستگی دارد.