هر پیشرفتی حاصل یک رشته از رفتارهای پیش از آن به شمارمی‌رود. رفتارهای همیشگی و مداوم به مرور زمان موجب ایجاد زمینه‌ای می‌شوند که به‌نوبه خود، پیش‌زمینه یک تغییر مهم است. این فرمول در همه جا صادق است.

فرونشست زمین در ایران نتیجه برداشت بیش‌از حد آب از سفره‌های زیرزمینی در طول پنجاه سال اخیر است.
اندام ورزشی و ورزیده حاصل سال‌ها فعالیت ورزشی مستمر و رژیم غذایی مناسب است.
موفقیت در تجارت، تحصیل و هر تفاوت قابل تاملی نیاز به یکسری فعالیتهای زمینه‌ای و پیوسته دارد.
یک ماه دویدن، چند ماه روزانه‌نویسی، یک سال تمرین نقاشی یا ساز‌زدن نتیجه محسوسی ببارنمی‌اورند.

 

افزایش میزان بهره‌وری:

انجام روزانه تکلیف اضافی کامیابی بزرگی به شمار نمی‌رود، ولی در دراز مدت اهمیت آن آشکار می‌شود. نیم ساعت بیشتر در اداره ماندن وکار‌کردن کسی را از پای در‌نمی‌آورد، اما در افزایش کارایی و پیشرفت کار بعد ازمدتی نقش بسزایی خواهد داشت. یک ساعت بیشتر از زمان تعیین شده به مهارتی پرداختن در ماهها یا شاید سال‌های ابتدایی چندان مشهود نباشد، اما سرانجام موجب تمایز و خاص بودن خواهد شد.

درمسیر ایجاد عادت خوب و رها شدن ازعادت بد، مهمترین و موثرترین عامل یادآوری این واقعیت است که، هیچ کوششی هرز نرفته، بلکه در جایی انباشته شده و وقتی برایند آن‌ها به حد مطلوب و نهایی برسد، تاثیرش به‌طور کامل نمایان می‌شود.

 

 

ادامه دارد…..