۱

قرار بود زندگی را در مشتمان داشته باشیم. وقایع را کنترل کنیم. احساس خوبی داشته باشیم و دنیا را با قدرتی همیشگی تغییر دهیم.

ولی برای اکثر ما این خیالات از یک سنی به بعد تحت تاثیر جو حاکم بر محیط و نوع اطلاعات ورودی بر ذهن شخص کم کم رنگ باخته، جای آن را بی‌اعتمادی، شک و ناباوری پر می‌کنند و چون رویاهای شیرین قدیمی به آرشیو توهمات بچه‌گانه و ساده‌لوحانه منتقل می شوند.
محو تدریجی رنگ  باورتوانستن در ذهن آرام آرام غرق شدن کشتی ارزوها در دریای پرتلاطم زندگی رقم می‌زند.
برای بیشتر ما قبول “نمی‌توانم”، “نمی‌شود” و “محال است” از تحمل رنج همدست کردن کارجدی و امید بمراتب آسانتر است.

۲
شاید اگر قرار باشد یک تغییر را تا آخر عمر در خودم ایجاد کنم آن تغییر در باورِ “شدن “و “امکان داشتن” بجای “محال” و “ناممکن” است.قطعا برای این سطح دگردیسی و تغییر ماهیت بدلیل تغییر باور و افکار به تمرین و تلاش مستمر و سخت نیاز است، اما می‌دانم هر پوست اندازی و رشد و تغییری نیاز بقدری صبوری و تحمل فشار دارد.
۳

تحملی از نوع ایمان، البته رخنه شک و تردید در آن امری بسیار بدیهی و رایج است. اما آن چه که در نهایت پیروز می شود قدرت عادت ضربدر مولفه زمان است. تغییر عادتی مخرب به مفید و موثر با همکاری عامل ثابت زمان منجر به تغییراتی می‌شوند که گاه حتی از آن چه که در ابتدای راه آرزویش را داشتی فراتر رفته و موثرتر می شوند.

باری باید قدری شجاعت بخرج داده، آرزوها و باورهای جدیدی در ذهن نقاشی کنیم. با حوصله و سماجت آن ها را رنگ کنیم تا تابلوی تازه‌ی افکارمان را از نو بر دیوار ذهن آویزان کنیم.
برای تغییر باور تمرین توجه به نکات مثبت، داشته ها، علایق و خواسته ها بجای تمرکز و تکرار توجه بر خاطرات و باورهای آزاردهنده و محدود کننده را توصیه می کنم.

مسلما شروع تمرین همانند سایر رفتارهای تازه آسان و راحت نیست. مقاومت ذهن و روش تنبل ‌دوستانه مغز با بزرگ‌نمایی های متعدد و بهانه‌تراشی‌های عجیب و غریب بزگترین مانع بشمار می‌روند. بهرحال ابتدای مسیر غلبه بر این موانع نیاز به قدری سماجت و شاید ذره‌ای پررویی داشته باشد. اما آن چه که مسلم است لزوم پایبندی و درنظر گرفتن عامل تکرار است. حال تکرار برای تغییر در نوع فکر‌کردن به دلیل عادت مغز در هرز‌گویی و پراکنده‌اندیشی از هر نوع تغییری سخت‌تر است

 

به قول هنری فورد چه فکر کنید که می‌توانید و چه فکر کنید که نمی‌توانید در هر صورت درست فکر کرده‌اید.