ترک عادت را نباید تمام شدنی دانست. هر چه بیشتر جلو می‌روم می‌بینم برای شکل دادن به من دلخواه و هویتی که آرزویم است، عادتهای بیشتری را باید ترک کرده و بسی رفتار خوب هست که باید جایگزینشان کنم.
یکی از آن‌ها عادت تنفس عمیق است. هر چند در محیط کار پر از ویروس کرونا نفس عمیق کشیدن نوعی نوشیدن جام زهر محسوب می‌شود. اما چه می‌شود کرد. سلول‌ها به اکسیژن نیاز دارند. چرخه کربس بدون اکسیژن هیچ است. شاید پرداختن به این عادت آن هم درست در زمانی که خیلی‌ها بخاطر کمبود همین اکسیژن در بخش ICU جان شیرین را از دست داده تسلیم مرگ می‌شوند، از آن دست کارهای دو‌وجهی باشد؛ اما بهرصورت منافعش به معایبش می‌چربد.
باری همین دو تا اتم بهم پیوند خورده امروز برای آدمیان حکم طلا را دارد. اتمی که از ریه‌ها داخل شده با ورود به سلول و میتوکندری موجبات زنده بودن را برای بنی بشر میسر می‌سازد. من و تو به این اتم احتیاج داریم.

البته نا‌گفته نماند که توصیه اکید بزرگان بر توجه به این امر در کنار شواهد عینی آن باعث شد بیش از پیش به این موضوع علاقمند شوم.همانطور که واقف هستیم در تمام مطالب یاد شده از افراد موفق و روش‌های پیشنهادی برای بهره‌وری و رشد و توسعه فردی از تنفس عمیق یاد شده است.
تمرین‌های متعددی برای ارتقا کیفیت تنفس وجود دارد. ورزش‌هایی هم به طور خاص به آن می‌پردازند، از جمله یوگا، مدیتیشن هم که خود یک پایه‌اش تنفس است.
در همین زمینه رشد و توسعه فردی یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای ترک عادت و نیز جایگزین کردن عادت مناسب نوشتن است. بسیار خواندیم و نوشتیم از مزایای نوشتن. رها کردن افکار بر روی کاغذ. آزاد سازی ذهن با جاری ساختن کلمات و نوشتن از آرزوها و ایده‌ها.
شاید به همین خاطر است که تصمیم گرفتم امروز اینجا نفس کشیدن را با نوشتن در هم آمیزیم.
من امروز لیستی از یک بازیگر موفق به نام رون را در کتاب  بنویس تا اتفاق بیفتد “می‌خواندم. جالب بود که رون ابتدا به سراغ آن ماهیت و هویتی که می‌پسندید رفته بود. بجای نوشتن این که می‌خواهم چگونه شود و یا چه چیزی را ترک کنم یا تمرکز بر روی هدف  روی نتیجه آن هدف و انگیزه متمرکز شده بود.
لیست زیر بریده‌ای کوتاه از لیست بلند بالای رون است.

من بر افکارم نظارت دارم و هر زمان که امکان داشته باشد آن ها را هدایت می‌کنم.

من با آگاهی نفس می‌کشم و برای اینجا و در اکنون بودن تمرکز می‌کنم.

او می‌نویسد و می‌نویسد از آن خود واقعی که دوست دارد تبدیلش شود. از این که قرار است با پرداختن و نهادینه ساختن عادت تازه به چه ماهیت و هویتی برسد. از دلایل و انگیزه‌هایش برای این تغییر و تبدیل می‌نویسد. می‌خواهم این تغییر را در زندگیم، رفتارم، روابطم و …شاهد باشم چون…..

نکته بعدی این که رون یکی از تغییرات موثر و دلخواهش را تنفس آگاهانه انتخاب کرده است. تنفسی عمیق با تمرکز که بیشترین اثربخشی و بازده را خواهد داشت، که در نوشته‌های قبلی در مورد اهمیت و تاثیرات  آن بارها گفته‌ام.
بار دیگر اذعان می‌دارم که نوشتن از آن چه که می‌خواهم حتی نوع نفس کشیدن، در لیست اهداف و گنجاندن آن در سبد برنامه‌های روزانه خود روشی هوشمندانه برای وارد ساختن و اهلی کردن این عادت سازنده خواهد شد. وقتی یکی از اهداف اصلی من دست یافتن به مهارت و عادت تنفس عمیق باشد و آن را روی کاغذ در لیست اهدافم جا می‌دهم، و این برنامه نوشتن و عمل کردن به آن را روزانه دنبال می‌کنم نوعی قرارداد بین خودم و ناظر نامریی که من ان را الهه نوشته می‌نامم مکتوب می‌شود که مرا به توجه و تقید به این عادت بی‌نظیر ملزم می‌سازد.

 

در همین رابطه بخوانید:

چه نوع تغییری نتاسب من است؟ (نگاهی دیگر بر مقوله انتخاب )

تغییر عادت ( دو ترفند ساده که پیشنهاد می‌کنم )

راز طلایی تغییریافتگان ( نقش محرک‌ها در شکل‌گیری یا ترک عادت )