وقتی  همکارم کتاب را به دستم داد هجوم لذت‌بخش شعف را در بند بند اجزای تنم لمس کردم. فریادی از شوقی ناباورانه رها کرده، بی‌اختیار به هوا پریدم.
کتابی نفیس با ۴۵۰ صفحه‌، ‌نتیجه پایان نامه جناب آقای “دکتر یدالله طالشی ” با امضای ایشان به من با نام خودم هدیه و فرستاده شده بود.

اصلا انتظارش را نداشتم. این هدیه به پاس تولید و انتشار یک محتوای اینستاگرامی بود. ساخت پستی در خصوص کتاب “شاهنامه در بک نگاه”  که چند روز پیش در صفحه‌ام منتشر کردم، منجر به در یافت این کتاب شد.
کم‌کم دارد از تو لید محتوا خوشم می‌آید. امروز نتیجه‌ای معنوی و شیرینی را دیدم که چشمانم قادر به باورکردنش نبود. اما واقعیت داشت.
از جمله اثرات بی‌شمار تولید محتوا در رشد و پرورش استعداد‌ها و نیز افزایش اعتماد بنفس و بی‌نهایت مزایای دیگرش همین اتفاقات خاص آن است. پیدا‌کردن دوستانی با دید و نگرشی مشترک وآشنا شدن با بزرگان این عرصه، پیامدی هیجان‌انگیز و بی‌نظیر است.
انتشار این پست در وب‌سایتم بهانه‌ای برای ثبت این روز و به اشتراک گذاری حس فوق‌العاده آن با تمام خوانندگانی است که هنوز بر سر دوراهی شروع‌کردن ایستاده‌اند. به هر کاری که دوست دارید و به آن فکر می‌کنید وارد شوید. حتی ترس‌های آن هیجان‌انگیز و خارق‌العاده است.